Janji Allah (II Raja-Raja 8 : 10-15)

Janji Allah digenapi dengan cara dan waktu yang ditentukan oleh Allah, Bapa kita. Menunggu waktunya Tuhan dengan penuh kesabaran dan kesetiaan melakukan Firman-NYA.

Mengenali dan mengerti janji Allah di dalam hidup kita. Tuhan Yesus benar-benar mengerti segala apa yang kita perlukan. Menabur kebaikan dengan penuh ketulusan hati maka setiap kita pasti menuai segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita.

Hidup berkenan kepada Allah, Tuhan Yesus tidak pernah terlambat menolong kita. Jalan yang mudah belum tentu berasal dari Tuhan Yesus, bertanya dan berdoa pada Tuhan Yesus meminta hikmat untuk segala jalan yang kita tempuh.

Jangan arahkan hidup pada sebuah kesempatan, namun arahkan hidup kita pada Tuhan Yesus meskipun terkadang tidak mudah namun pasti kita beroleh damai sejahtera.

Tidak ada satupun yang dapat merintangi berkat Tuhan Yesus mengalir dalam hidup kita. Minta hikmat dan kekuatan yang dari Allah maka pasti janji Tuhan Yesus tergenapi di dalam hidup kita.

*sumber: Kotbah Firman Tuhan Pdt. Jonatan Jap Setiawan (GBIS Kepunton)